พิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบสอง>> ณ วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา..

กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา นอกจากในประเทศไทยแล้วประเทศใหญ่ๆ อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา

ก็มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงไปทั่วโลก!!

และวันนี้ขอนำเสนอกิจกรรมดีๆ ในต่างแดน คือพิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบสอง ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานสงฆ์ ในโครงการปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ ..
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐โครงการปิดการอบรมบาลีก่อนสอบ (รอบที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สหรัฐอเมริกา
 และพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานครั้งนี้


กำหนดการพิธีปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐  (ครั้งที่ ๒)

สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันจันทร์ที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เวลา ๑๖.๐๐ น.  คณะพระวิทยากร และนักเรียนผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ พร้อมกัน ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น ๒
๑๖.๑๐ น. -พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำไหว้พระสวดมนต์
-พิธีกร จำเจิรญจิตภาวนาเป็นพุทธฐูชา ๕ นาที
-พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๗ ประธานฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงานสรุปโครงการอบรมบาลีก่อนสอบประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
-พระเทพวรมุนี ประธานในพิธีให้โอวาทและ กล่าวปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบประจำปี ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
-ประกอบพิธีสามีจิกรรม ของพระวิทยากรและนักเรียนผู้เข้าอบรมต่อประธานในพิธี
-กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์บอกความรู้สึก "จากใจถึงใจ" ของพระวิทยากรและนักเรียนผู้เข้าอบรม
-ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี
-กองงานเลขานุการโครงการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปสนามสอบและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบที่วัดไทยลอสแองเจลิส
๑๖.๔๐ น. เดินทางจากวัดสุทธาวาสไปยังสนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส
๑๗.๓๐ น. ถึงวัดไทยลอสแองเจลิสโดยสวัสดิภาพ และพักผ่านตามอัธยาศัย


 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 18 รูป กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

Cr. วัดสุทธาวาส
พิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบสอง>> ณ วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา.. พิธีปิดอบรมบาลีก่อนสอบรอบสอง>> ณ วัดสุทธาวาส สหรัฐอเมริกา.. Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:25 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.