สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

01:47
วันรวมพระภิกษุสงฆ์ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑล  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒...Read More
สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:47 Rating: 5
วันมาฆบูชา "วันจาตุรงคสันนิบาต" วันมาฆบูชา  "วันจาตุรงคสันนิบาต" Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:04 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.