ภิกษุหัวใจโพธิสัตว์ ถวายชีวิตในกองเพลิง

ติช กว๋าง ดึ๊ก ชื่อก้องโลก : 

ภิกษุหัวใจโพธิสัตว์ ถวายชีวิตในกองเพลิง สืบอายุพระศาสนาในเวียดนาม.บทความเพื่อบูชา พระสงฆ์ผู้มีหัวใจเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต.
-------
ติช กว๋าง ดึ๊ก : พระผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์
- วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ซึ่งหากย้อนไปใน ปี พ.ศ. 2506 คือ เมื่อราว 53 ปี ที่แล้ว.

- ได้มีเหตุการณ์สำคัญ และยิ่งใหญ่ในแวดวงพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ที่ประเทศเวียดนามใต้.

- นั้นคือ เหตุการณ์การจุดไฟเผาตัวเอง ของ พระสงฆ์ชาวเวียดนาม ที่ชื่อ ติช กว๋าง ดึ๊ก ที่สี่แยก ถนนกลางกรุงไซง่อน.

- เพื่อประท้วง "การไม่ให้ความเท่าเทียมกันทางศาสนากับของพุทธศาสนา ของรัฐบาลโง ดิ่ญ เสี่ยม".
----
- วันนี้ 11 มิ. ย. เป็นวันครบรอบ การเสียสละชีวิต อันยิ่งใหญ่ ของ พระสงฆ์ชาวเวียดนาม นามว่า ติช กว๋าง ดึ๊ก ซึ่งต้องถือว่า...
"แม้น รูปสลาย กายแตกดับ แต่นามเป็นอมตะ จารึกโลกคู่พระศาสนาตลอดไป".
-----
- ผมอยากจะให้ พระสงฆ์ไทย และพระสงฆ์ทั่วโลก ได้ร่วมกัน จดจำ รำลึก คุณูปการ อันเด็ดเดี่ยว ที่ควรค่าแก่การค่อมเศียร น้อมลงคารวะ ด้วยหัวใจแห่งพุทธบุตร ในการเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ครับ.
-----เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ ในประวัติศาสตร์เวียดนาม
- วันแห่งการเสียสละชีพของท่าน "ติช กว๋าง ดึ๊ก" พระภิกษุมหายาน ชาวเวียดนาม.

- 11 มิถุนายน พ.ศ.2506 ศาสนาพุทธในเวียดนาม ตรงกับสมัยที่ประเทศเวียดนามใต้ มีประธานาธิบดี คือ "นาย โง ดินห์ เดียม".

- ในช่วงนั้น พระพุทธศาสนาในเวียดนามใต้ถูกทำลายเป็นอย่างมาก.
- เนื่องจาก โง ดินห์ เดียม พี่ชาย คือโง เดียม ถึก และน้องชาย คือ โง ดิน นูห์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญ และทรงอิทธิพลสุดในรัฐบาลเวียดนามในสมัยนั้น.- ทั้ง 3 ท่านนี้ ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ ได้พากันกดขี่ข่มเหงประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างที่สุด.

- นายโง ดินห์ เดียม ประธานาธิบดี ของ เวียดนาม
ก่อนวันวิสาขบูชา ที่ ๘ พฤษภาคม ปี ๒๕๐๖.

- โดยรัฐบาลได้ออกนโยบาย เพื่อบังคับให้ประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนา ต้องตกอยู่ในสถานะที่แทบเรียกว่า ต่ำยิ่งกว่าชนชั้นค่ำสุดในประเทศในยุคนั้น.

- เช่น ได้ออกคำสั่งให้ประชาชนทุกบ้าน ห้ามชักธงธรรมจักร หรือสัญญาลักษณ์ใด ๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธปรากฎให้เห็นเป็นอันขาด.

- มีบันทึกไว้ว่า ถ้าพุทธศาสนิกชนในเมืองเว้ ชักธงทางพุทธศาสนาขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะนำธงลงจากเสา แล้วนำไปเผาทิ้งทันที.

- ที่สำคัญจะมีโทษอย่างรุนแรง จนประชาชนชาวพุทธหวาดผวา หลบ ๆ ซ่อน ๆ ในการทำกิจกรรมทางพระศาสนา.

- สุดท้ายเหตุการณ์นี้ ทำให้ชาวพุทธในประเทศเวียดนาม โกรธแค้น และออกมาเดินขบวนประท้วงเป็นจำนวนมาก.

- รัฐบาลมิจฉาทิฎฐิ ได้สั่งทหารเข้าปราบปรามชาวพุทธอย่างรุนแรง และเด็ดขาด.- เหตุการณ์นี้ ประวัติศาตร์ได้บันทึกไว้ว่า ..
"เป็นเหตุให้พระภิกษุ และชาวบ้านเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แทบจะหมดพระสงฆ์ไปจากเวียดนามเลยทีเดียว".
-----
วันที่ชาวพุทธทั่วโลกจะต้องจดจำ
- วันนั้น ตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2506 พระภิกษุในพุทธศาสนา มหายาน ที่นามว่า ติช กว๋าง ดึ๊ก อายุ 73 ปี จาก วัดเทียนมู่.- ได้ทนเห็นความทารุณโหดร้าย ในการใช้อำนาจรัฐปราบปรามเข่นฆ่าชาวพุทธต่อไปไม่ไหว.

- ท่านจึงได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ที่จะหยุดยั้งเหตุการณ์ร้าย ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้ ก่อนที่ชาวพุทธจะล้มตายไปมากกว่านี้.

- ท่านจึงตั้งใจมอบชีวิตแก่พระพุทธศาสนา.

- จุดประสงค์ของท่าน
"เพื่อต้องการให้รัฐบาลชั่วในขณะนั้น ได้หยุดปราบปรามชาวพุทธ มอบความเท่าเทียมต่อประชาชนที่ต่างศาสนา".

- ท่านจึงได้ทำการสร้างมหากุศลครั้งนิ่งใหญ่ ด้วยการใช้น้ำมันราดตัวเอง และจุดไฟเผาตัวเอง ที่สี่แยกกลางกรุงไชง่อน ดังภาพเหตุการณ์.- โดยท่านติช กว๋าง ดึ๊ก กล่าวว่า..,

"ขอเอาชีวิตน้อย ๆ ของ ท่านนี้ เผื่อเป็นประทีปส่องใจอันมืดมน ของ พี่น้องชาวเวียดนาม
ข้าพเจ้าขอตายเพื่อไถ่บาปพี่น้องชาวเวียดนามทุกๆ คน
ขอให้เลิกเข่นฆ่ากัน

ข้าพเจ้าไม่ได้ตายเพราะความโง่เขลา

ข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะมิจฉาทิฏฐิ
แต่ข้าพเจ้าตายเพื่อคนหูหนวกจะได้ยิน
เพื่อคนตาบอดจะได้มองเห็น
เพื่อยุติการเข่นฆ่าสายเลือดเดียวกัน".
----

- โดยก่อนหน้านั้น ท่านติช กว๋าง ดึ๊ก ท่านได้เขียนจดหมายถึง รัฐบาล นายโง ดินห์ เดียม ในการเสียสละตนเองครั้งนี้ว่า..

1. เพื่อป้องกันพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาดั้งเดิมของประเทศชาติ.

2. ขอเตือนการกระทำที่บีบคั้น และฆ่าพระภิกษุ แม่ชี และคนทั่วไปในประเทศ.


3. ขอร้องให้ท่านมอบอิสรภาพให้แก่ผู้นำชาวพุทธทั้งหลาย ในคณะกรรมการป้องกันพระพุทธศาสนา พระภิกษุ แม่ชี และพุทธศาสนิกชนที่ถูกจับขังอยู่ในขณะนี้.


4. ให้ยุติสถานการณ์เลวร้าย และเลิกจับพระภิกษุ แม่ชี และพุทธศาสนิกชนอีก.


5. ให้เลิกองค์การคณะสงฆ์รวมทั้งบุคคลที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาหลอกลวงปิดบังความจริงเป็นเหตุให้ประชาชนโง่เขลา.


*** 

สรุป
- ขอให้ชาวพุทธทุกท่านในปัจจุบันนี้ ได้ร่วมกันกราบคารวะการจากไปของท่าน ติช กว๋าง ดึ๊ก พระสงฆ์ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระศาสนา.

- ขอให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทย จงอย่าได้ถูกทำลาย โดย บุคคลที่มีมิจฉาทิฏฐิ ดังเช่นอดีตอันแสนเจ็บปวดในเวียดนามใต้ในครั้งนั้นเลย.

- ขอให้พระพุทธศาสนาจงอยู่คู่สถาบันพระมหากษัตริย์ และเมืองไทยตราบนานเท่านาน เทอญ.

ติช กว๋าง ดึ๊ก ชื่อก้องโลก : ภิกษุหัวใจโพธิสัตว์ ถวายชีวิตในกองเพลิง สืบอายุพระศาสนาในเวียดนาม.

- เป็นพระรูปที่ท่านจุดไฟเผาตัวเอง เพื่อประท้วงรัฐบาลเวียดนาม 

- ซึ่งภาพ และข่าวนี้ ปรากฎเผยแพร่อย่างกว้างขวางไปทั่วโลก จนช่างภาพที่ชื่อ มัล คอล์ม บราวน์ ได้รับรางวัล พูลิตเซอร์

- เหตุการณ์ครั้งนั้น ครบรอบ 53 ปี พอดีในวันนี้ คือเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ที่ผ่านมา.- จุดประสงค์ที่ผมคิดจะหยิบเรื่องนี้ มานำเสนอ ก็ด้วยเหตุ 2 ประการหลัก ๆ คือ

1. เพื่อบูชาหัวใจรักในพระศาสนา ของ หลวงพ่อ ติช กว๋าง ดึ๊ก ที่ต้องถือว่า เป็นผู้มีหัวใจเด็ดเดี่ยว สละแม้กระทั้งชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา.

- ท่าน ติช กว๋าง ดึ๊ก รูปนี้ ชาวเวียดนาม ถือว่า ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งภายหลัง เมื่อนำสรีระของท่านไปทำพิธีเผา ปรากฎว่า ส่วน ของ "หัวใจท่านกลับไม่ไหม้ไฟ".

2. เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เตือนสติคนไทย และชาวพุทธในประเทศไทยทุกคน ว่า ...

- หากยังเป็นมิจฉาทิฎฐิอยู่ มัวหลงในกระแสโลกสมมติ เมาในอำนาจ ทะเลาะขัดแย้งกันไม่จบสิ้น ไม่สามัคคีกันสักที ดังที่เป็นอยู่ขณะนี้นั้น.

- ให้ระวังไว้เถอะว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ มันอาจเกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ได้.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ท่านเจ้าคุณเบอร์ลิน
ภิกษุหัวใจโพธิสัตว์ ถวายชีวิตในกองเพลิง ภิกษุหัวใจโพธิสัตว์ ถวายชีวิตในกองเพลิง Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:56 Rating: 5

201 ความคิดเห็น:

 1. หัวใจพระโพธิสัตว์ สละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธศาสนา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอชื่นชมในความเด็ดเดี่ยว แต่สำหรับเมืองไทย ไม่อยากให้ใครต้องมาสละชีวิตเลย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ท่านมีหัวใจพระโพธิสัตว์จริงๆ ในประเทศขออย่าให้เป็นแบบนี้เลยนะครับ ท่านนายกฯ

   ลบ
  2. ไม่อยากไห้ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เลยน่ะค่ะ

   ลบ
  3. ไม่อยากไห้ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เลยน่ะค่ะ

   ลบ
  4. ไม่อยากไห้ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้เลยน่ะค่ะ

   ลบ
  5. สาธุ แต่มีความเศร้าอยู่ในนั้น

   ลบ
  6. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

   ลบ
  7. ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่ประเทศไทย

   ลบ
  8. ท่านติช กวาง ดึ๊ก มีหัวใจของพระโพธิสัตว์ จริ ค่ะ

   ลบ
  9. ท่านติช กวาง ดึ๊ก มีหัวใจของพระโพธิสัตว์ จริ ค่ะ

   ลบ
 2. ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ขอพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย

  ตอบลบ
 3. ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ขอพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย

  ตอบลบ
 4. เมืองไทยเรา...คนพาลวิบัติกันต่อหน้าต่อตาไม่ต้องรอชาติหน้าเลย

  ตอบลบ
 5. ในฐานะชาวพุทธอ่านเรื่องนี้แล้วเศร้าใจมาก เราหวังว่าในประเทศไทยเราจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในบ้านเมืองเราเลย

   ลบ
  2. ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในบ้านเมืองเราเลย

   ลบ
 6. อยากให้ชาวพุทธในไทยได้ตระหนักเรื่องนี้ พุทธศาสนากำลังมีภัยจากคนมีอำนาจไม่กี่คน อย่าปล่อยคนไร้ศาสนามาย่ำยีหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา หลวงพี่ เณรน้อยอีกเลยค่ะ

  ตอบลบ
 7. อยากให้ชาวพุทธในไทยได้ตระหนักเรื่องนี้ พุทธศาสนากำลังมีภัยจากคนมีอำนาจไม่กี่คน อย่าปล่อยคนไร้ศาสนามาย่ำยีหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา หลวงพี่ เณรน้อยอีกเลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ใช้ แน่นนอนค่ะ เราจะไม่ให้ใครมาย่ำยีศาสนาพุทธของเรา

   ลบ
  2. ใช้ แน่นนอนค่ะ เราจะไม่ให้ใครมาย่ำยีศาสนาพุทธของเรา

   ลบ
 8. ขอให้พระพุทธศาสนา อยู่คู่กับโลกมบนี้ตลอกกาลนาน

  ตอบลบ
 9. กราบคารวะ ท่านเป็นผู้มีหัวใจของพระโพธิสัตว์ ยอมถวายชีวิต เป็นปรมัตถบามี ดังเช่น พระโพธิสัตว์ ในกาลก่อน สาธุ

  ตอบลบ
 10. กราบคารวะ ท่านเป็นผู้มีหัวใจของพระโพธิสัตว์ ยอมถวายชีวิต เป็นปรมัตถบามี ดังเช่น พระโพธิสัตว์ ในกาลก่อน สาธุ

  ตอบลบ
 11. อุทิศชีวิตเพื่อ พระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 12. ประเทศไทย...ไม่ซ้ำรอยเพราะคนพาลแพ้ภัยวิบากกรรมหนักตามทันกันเห็นๆไม่ต้องชาติหน้าเลย

  ตอบลบ
 13. ประเทศไทย...ไม่ซ้ำรอยเพราะคนพาลแพ้ภัยวิบากกรรมหนักตามทันกันเห็นๆไม่ต้องชาติหน้าเลย

  ตอบลบ
 14. As always, Venerable Chao Khun Berlin, I read your article with deep appreciation and respect.

  ตอบลบ
 15. ท่านคือหัวใจพระโพธิสัตว์จริงๆที่ทำให้ พระพุทธศาสนาอยู่ต่อได้จนถึงทุกวันนี้ขออนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 16. ตราบใดที่ พุทธบริษัทสี่ หลอมรวมเป็น 1 พุทธศาสนา จะยังคงอยู่สืบไป

  ตอบลบ
 17. สาธุค่ะ พลีชีพเพื่อพระพุทธศาสนา ไม่เสียชาติเกิด นี่แหล่ะคือ สร้างบารมีเอาชีวิตเป็นเดิม 1,000 ของแท้

  ตอบลบ
 18. กราบคารวะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ขอพระพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่าถูกใครมาย่ำยี

  ตอบลบ
 19. เรื่องของคณะสงฆ์ ควรให้คณะสงฆ์ ดำเนินการเอง

  ตอบลบ
 20. เรื่องของคณะสงฆ์ ควรให้คณะสงฆ์ ดำเนินการเอง

  ตอบลบ
 21. ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ขอพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย

  ตอบลบ
 22. ขอให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและอยู่คู่โลกใบนี้ตลอดไปตราบนานเท่านานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 23. ศาสนาพุทธเป็นสาศนาประจำชาติมายาวนานควรอย่างยิ่งที่ท่านต้องยกย่อง

  ตอบลบ
 24. กราบนมัสการ สาธุ ท่านลพ่อดิช กว๋าง ดึ๊ก ที่สละชีวิตถวาย เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อมา กราบอนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 25. กราบนมัสการ สาธุ ท่านลพ่อดิช กว๋าง ดึ๊ก ที่สละชีวิตถวาย เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อมา กราบอนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 26. ขอให้พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไม่เป็นแบบเวียดนามใต้นะคะ ขอให้พระดีๆได้อยู่อย่างสง่างาม ขอให้ชาวพุทธใจสว่าง หันมาปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 27. ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอย พระพุทธศาสนาจะสถิตย์สถาพรคู่โลกต่อไปแสนนาน ส่วนคนที่คิดร้ายทำลายพระศาสนาก็จะพินาศไปแน่นอน กฎแห่งกรรม ยุติธรรมเสมอ

  ตอบลบ
 28. ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอย พระพุทธศาสนาจะสถิตย์สถาพรคู่โลกต่อไปแสนนาน ส่วนคนที่คิดร้ายทำลายพระศาสนาก็จะพินาศไปแน่นอน กฎแห่งกรรม ยุติธรรมเสมอ

  ตอบลบ
 29. สาธุกับทุกความดี สาธุกับการปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 30. สาธุกับทุกความดี สาธุกับการปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 31. อยากให้ชาวพุทธทุกคนให้ตื่นตัวที่จะช่วยปกป้องพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในประไทยและเป็นศาสนาของโลก

  ตอบลบ
 32. ขอยกย่องเทิดเกียรติ คุณงามความดีของท่านไว้ ณ โอกาสนี้

  ตอบลบ
 33. ขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ประเทศไทยไปชั่วนิรันดร์

  ตอบลบ
 34. ขอพระพุทธศาสนาจงอยู่คู่ประเทศไทยไปชั่วนิรันดร์

  ตอบลบ
 35. แจ่มแจ้งชัดครับ ในประเทศไทยเราคงจะไม่เกิดแบบนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับ

  ตอบลบ
 36. แจ่มแจ้งชัดครับ ในประเทศไทยเราคงจะไม่เกิดแบบนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับ

  ตอบลบ
 37. เราชาวพุทธต้องอดทนกับหมู่มารอีกนานเท่าไรหนอ
  หลวงพ่อท่านทำความดีเพื่อพระศาสนามาตลอดชีวิตของท่าน
  จนอายุทางโลก ๗๒ ปี ๔๗พรรษาหมู่มารยังใส่ความกล่าวโทษ
  ลุมป้ายสีกันกระหน่ำแต่งเรื่องให้ท่านเป็นผู้ผิดช่างทำได้นะไม่กลัวบาปตามทันเลย

  ตอบลบ
 38. ไม่อยากให้เมืองไทยไปถึงจุดนั้นเลย

  ตอบลบ
 39. ขอนับถือในความเด็ดเดี๋ยว ของท่าน จงเป็นแค่บทเรียนให้ชาวพุทธทุกคนได้รู้ ได้อ่าน ได้ทำความเข้าใจ ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ช้ำรอยอีกเลย

  ตอบลบ
 40. ขอกราบอนุโมทนาหลวงพ่อหัวใจพระโพธิสัตว์..ขออย่าให้เมืองไทยต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย.ขอคนไทยทั้งชาวพุทธและต่างศาสนาโปรดตระหนักถึงเหตุการณ์นี้ด้วย
  ว่าถึงแม้ว่าจะต่างศาสนาเราก็อยู่ร่วมกันได้..ใช่ไหม?

  ตอบลบ
 41. ขอกราบอนุโมทนาหลวงพ่อหัวใจพระโพธิสัตว์..ขออย่าให้เมืองไทยต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เลย.ขอคนไทยทั้งชาวพุทธและต่างศาสนาโปรดตระหนักถึงเหตุการณ์นี้ด้วย
  ว่าถึงแม้ว่าจะต่างศาสนาเราก็อยู่ร่วมกันได้..ใช่ไหม?

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. ขอยกย่องเทิดเกียรติ คุณงามความดีของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และวิงวอนฝากถึงผู้มีอำนาจค่ะ...อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ขอพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย

  ตอบ

  ตอบลบ
 44. ประเทศไทยยังไม่สายเพียงแค่เราชาวพุทธลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการลุกขึ้นมาทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา สร้างศาสนทายาทให้เกิดขึ้นให้มากๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวเวียตนามก็จะไม่เกิดในประเทศไทยอย่างแน่นอน "พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว" ค่ะพระพุทธศาสนาถึงจะไปรอดนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ

 45. ขอนับถือในความเด็ดเดี๋ยวของท่านมากๆขอให้ทุกคนได้รู้ ได้อ่านศึกษา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ช้ำรอยอีกเลย กับชาวพุทธในโลกใบนี้

  ตอบลบ
 46. ขออย่าให้เกิดกับพระพุทธศาสนาในไทยเลย เราต้องช่วยกันอย่าให้ศาสนาอื่นรังแกเราได้

  ตอบลบ
 47. สะเทือนใจเศร้าใจและก็เสียใจที่การจากไปของท่านทำให้พวกเราชาวพุทธทั้งโลกได้กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ พวกเราขอกราบเแทบเท้าท่านด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 48. ขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ให้ชาวพุทธทุกคนลุกขึ้นมาต่อต้านคนพาลที่กำลังทำลายพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะสายเกินแก้

  ตอบลบ
 49. ชาวพุทธไทย อย่ามัวถูกเขาหลอกให้ด่าพระอยู่เลย ลองศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาแต่ละที่แล้วจะทราบว่า มันก็เป็นวิธีการเดิมๆ แล้วจงรีบเข้าใจ รีบปรับปรุงตัวเสียใหม่ ก่อนที่จะสายเกินแก้ แค่อยู่นิ่งเฉยก็เป็นความเสื่อมแล้ว นี่กลับผสมโรงช่วยเขาโหมให้เกิดภาพเสียหายแก่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง และเป็นตัวอย่างแห่งการทำลายร้างพระพุทธศาสนาให้กับลูกหลานสืบไปโดยไม่รู้ตัวเลย

  ตอบลบ
 50. ขอกราบคารวะน้ำใจอันเด็ดเดี่ยวของท่าน ที่เสียสละตนเองปกป้องพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นมรดกของลูกหลานจนถึงทุกวันนี้ และเหตุการณ์ครั้งนั้น ในที่สุด ผู้นำประเทศที่มัวเมาในอำนาจก็แพ้ภัยตนเอง เพราะธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ

  ตอบลบ
 51. กราบนมัสการ สาธุ ท่านลพ่อดิช กว๋าง ดึ๊ก ที่สละชีวิตถวาย เป็นพุทธบูชา แด่พระพุทธศาสนาดำรงสืบต่อมา กราบอนุโมทนาบุญ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 52. กราบแทบเท้าในความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของท่านในครั้งนั้นด้วยเจ้าค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 53. กราบแทบเท้าในความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ของท่านในครั้งนั้นด้วยเจ้าค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 54. ศาสนาพุทธจะคงอยู่ได้ก้ด้วยคนที่รักศาสนา

  ตอบลบ
 55. ศาสนาพุทธจะคงอยู่ได้ก้ด้วยคนที่รักศาสนา

  ตอบลบ
 56. ศาสนาที่เป็นที่พึ่งให้สัพพสัตว์ได้มักจะเป็นศาสนาที่ไม่มีวันตาย

  ตอบลบ
 57. สาธุๆๆค่ะ
  เศร้าใจมากค่ะไม่อยากให้เกิดกับประเทศไทย

  ตอบลบ
 58. กราบถวายความเคารพท่านติช กว๋าง ดึ๊ก ครับ

  ตอบลบ
 59. สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือรู้ว่า เกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน เป้าหมายชีวิตคืออะไร มีศาสนาเดียวทีมีคำตอบ คือพระพุทธศาสนา เมื่อมีคนมุ่งทำลายแม้ชีวิตก็สละได้ เพื่อสิ่งดีๆคำสอนดีๆจะได้สืบทอดตกถึงลูกหลานได้ สาธุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ชาวเวียดนามครับ

  ตอบลบ
 60. หากมีการแก้ไข พรบ.สงฆ์โดยที่พระสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมไม่นานประเทศไทยอาจเป็นดังเดียวกันนั้นสักวัน

  ตอบลบ
 61. คนเราเกิดมาเสร้างบุญบารมีค่ะ อย่าไปทำในสิ่งไม่ดีนะค่ะเสียชาติเกิด

  ตอบลบ
 62. คนเราเกิดมาเสร้างบุญบารมีค่ะ อย่าไปทำในสิ่งไม่ดีนะค่ะเสียชาติเกิด

  ตอบลบ
 63. #ธรรมะชนะอธรรมครับ
  #หัวใจพระโพธิสัตว์ครับ

  ตอบลบ
 64. พระพุทธศาสนาโดนย่ำยีมาทุกยุคทุกสมัย วีรบุรุษ แต่ละท่านต่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา พวกเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา เฉกเข่น คนรุ่นก่อน

  ตอบลบ
 65. ธรรมะย่อมชนะอธรรมขออย่าได้เกิดกับประเทศไทยเลย

  ตอบลบ
 66. ถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธจะนิ่งเฉยดูดายเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ พวกเราต้องช่วยกันทำความเห็นที่ถูกให้แก่ชาวโลกได้ประจักร ที่ว่าวัดพระธรรมกายสอนคนให้เป็นคนดี และพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบริสุทธิ์จริงๆ

  ตอบลบ
 67. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเป็นอย่างสูง ที่เขียนบทความคอยเตือนสติชาวพุทธตลอดเวลา ขอถวายกำลังใจท่ารเจ้าคุณและทีมงานเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 68. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเป็นอย่างสูง ที่เขียนบทความคอยเตือนสติชาวพุทธตลอดเวลา ขอถวายกำลังใจท่ารเจ้าคุณและทีมงานเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 69. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเป็นอย่างสูง ที่เขียนบทความคอยเตือนสติชาวพุทธตลอดเวลา ขอถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณและทีมงานเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 70. กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเบอร์ลินเป็นอย่างสูง ที่เขียนบทความคอยเตือนสติชาวพุทธตลอดเวลา ขอถวายกำลังใจท่านเจ้าคุณและทีมงานเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 71. ยังหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือดเช่นนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธ และเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาในโลกนี้
  แต่ผู้ใด คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว อย่างไรเสีย เวรกรรมย่อมตามทันแน่นอน

  ตอบลบ
 72. ขอกราบคารวะแด่ท่านผู้เสียสละต่อพระศาสนา

  ตอบลบ
 73. ตื่นเถิดชาวไทย เราต่องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะล่มสลายเหมือนบางประเทศในอดีต

  ตอบลบ
 74. ตื่นเถิดชาวไทย เราต่องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ก่อนที่จะล่มสลายเหมือนบางประเทศในอดีต

  ตอบลบ
 75. ขออย่าให้ซ้ำรอยเดิมอีกเลย ชาติไทย

  ตอบลบ
 76. พอได้เห็นภาพ ที่ท่านยอมตายด้วยการเผาตนเอง เพื่อพระพุทธศาสนานั้น ไม่รู้ว่าจะปลื้มหรือจะปลงกันดีหนอ ขณะเดียวกันก้ออดสงสัยมิได้ว่า หลังจากท่านละโลกไปแล้ว จะอยู่สุคติหรือทุคติกันแน่นะ แต่จะอย่างไรก้อตามที ก้อได้แต่อดห่วงมิได้ว่า ขออย่าให้มีเหตุการณ์อันน่าสลดใจเช่นนี้ในประเทศไทยของเราเลย (เพราะรับไม่ได้จริงๆ)

  ตอบลบ
 77. ขอให้รัฐบาลไทยอย่าใจแคบกับชาวพุทธเลยเราคือตนไทยด้วยกัน

  ตอบลบ
 78. ชื่อท่าน และความเสียสละ ของท่าน
  จะอยู่ในใจ พวกเราชาวพุทธ
  อนุโมทนาบุญ สาธุคะ

  ตอบลบ
 79. หัวใจพระโพธิสัตย์นั้นสูงส่งน่าสรรเสริญจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 80. หัวใจพระโพธิสัตย์นั้นสูงส่งน่าสรรเสริญจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 81. ขอให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับประเทศไทยนานเท่านาน

  ไม่อยากให้เกิดภาพนี้ในประเทศไทยเลย

  ตอบลบ
 82. ขอให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับประเทศไทยนานเท่านาน

  ไม่อยากให้เกิดภาพนี้ในประเทศไทยเลย

  ตอบลบ
 83. ขอให้ประเทศไทยอย่าเป็นเช่นนั้นเลย ไทยนี้รักสงบท่านเป็นพระผู้เสียสละ

  ตอบลบ
 84. สู้แค่ตาย นี่แหละลูกพระพุทธเจ้า

  ตอบลบ
 85. ประเทศไทยเป็นดินแดน พุทธ รัก (สันติ) สงบ อหิงสา ท่านนายกคงไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ อย่าลืม "คืนความสุขให้ประชาชน" ออกอากาศทุกวันศุกร์นะครับท่าน

  ตอบลบ
 86. ชาวพุทธถือศีลพลีชีพเพื่ื่อพระพุทธศาสนา
  นี่แหละวิถีพระโพธิสัตว์
  พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็สละอวัยวะ-ชีวิต
  มานับชาติไม่ถ้วน
  ในยุคของเราใครที่มีมิจฉาทิฐิขอให้เขากลับตัวกลับใจ
  จะได้ไม่ต้องไปทำบาปอกุศล
  เห็นกรรมแล้วสงสารคนทำบาปอกุศลจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 87. พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะต้องอยู่คู่กันตลอดไปค่ะ

  ตอบลบ
 88. ตื่นได้แล้วชาวไทยพุทธทั้งหลาย
  จะต้องมีพระอีกกี่รูปที่โดนรังแกจับสึกในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำ
  โดยมารศาสนา

  ตอบลบ
 89. ตื่นได้แล้วชาวไทยพุทธทั้งหลาย
  จะต้องมีพระอีกกี่รูปที่โดนรังแกจับสึกในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำ
  โดยมารศาสนา

  ตอบลบ
 90. ชาวพุทธถือศีลพลีชีพเพื่ื่อพระพุทธศาสนา
  นี่แหละวิถีพระโพธิสัตว์
  พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็สละอวัยวะ-ชีวิต
  มานับชาติไม่ถ้วน
  ในยุคของเราใครที่มีมิจฉาทิฐิขอให้เขากลับตัวกลับใจ
  จะได้ไม่ต้องไปทำบาปอกุศล
  เห็นกรรมแล้วสงสารคนทำบาปอกุศลจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 91. สาธุๆๆๆๆ ขอกราบอนุโมทนาบุญอย่างสุดหัวใจในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน

  ตอบลบ
 92. ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

  ตอบลบ
 93. ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับประเทศไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธนะคะท่านนายก

  ตอบลบ
 94. หัวใจท่านแกร่งกว่าเพชรจริงๆ ยอมสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 95. ขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดในไทยนะคะ ขอให้ธรรมะชนะอธรรมในเร็ววันค่ะ

  ตอบลบ
 96. ขอให้อย่าเกิดขึ้นในเมืองไทยเลย ขอให้คนไทยอย่าใจมืดบอด ให้หูตาสว่าง

  ตอบลบ
 97. ขอให้อย่าเกิดขึ้นในเมืองไทยเลย ขอให้คนไทยอย่าใจมืดบอด ให้หูตาสว่าง

  ตอบลบ
 98. เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโยค่ะ
  คุณงามความดีบารมีของท่านเลิศล้ำเกินคำบรรยาย
  มั่นใจที่สุดค่ะว่าที่เมืองไทยและทั่วโลกจะมีแต่ความสงบสุขความสันติสุขเพราะเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณมหามุนี วิ.(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกค่ะ

  ตอบลบ
 99. หัวใจท่านดุจพระโพธิ์สัต

  ตอบลบ
 100. หัวใจท่านดุจพระโพธิ์สัต

  ตอบลบ
 101. ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ด้วยการถวายชีวิตเพื่อปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา และชาวพุทธอีกจำนวนมาก เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญยกย่องบูชาอย่างยิ่ง ประวัติศาสตร์ได้จารึกคุณธรรมความดีตลอดทั้งความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของ "พระติช กว๋าง ตึ๊ก" และอีกหลายๆท่าน ตลอดไปฯ
  และในบทสรุป ผู้ประทุษร้ายก็ถูกสังหารชีวิตอย่างอนาถในเวลาต่อมา ซึ่งเป็นไปตาม "กฎแห่งกรรม" ฯ

  ตอบลบ
 102. เรารักพระพุทธศาสนาครับ

  ตอบลบ
 103. เราไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีกดขี่ พุทธศาสนาเรา
  ขอให้ชาวไทยพุทธมาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา
  ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 104. เราไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีกดขี่ พุทธศาสนาเรา
  ขอให้ชาวไทยพุทธมาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา
  ให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 105. ฤาจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในปท.ไทย

  ตอบลบ
 106. ฤาจะให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในปท.ไทย

  ตอบลบ
 107. เราจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี กดขี่ พุทธศาวนาเรา
  ขอให้ชาวไทยพุทธมาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 108. เราจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยี กดขี่ พุทธศาวนาเรา
  ขอให้ชาวไทยพุทธมาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป

  ตอบลบ
 109. ไม่เพียงท่านเท่านั้นที่จะพลีชีพถวายแด่พระพุทธศาสนา หากพวกเราทุกคน ชาววัดพระธรรมกายและพี่น้องชาวพุทธที่รักความยุติธรรม จะสละชีพเพื่อปกป้อง พระพุทธศานา เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 110. ไม่เพียงท่านเท่านั้นที่จะพลีชีพถวายแด่พระพุทธศาสนา หากพวกเราทุกคน ชาววัดพระธรรมกายและพี่น้องชาวพุทธที่รักความยุติธรรม จะสละชีพเพื่อปกป้อง พระพุทธศานา เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 111. การเสียสละของท่านช่างยิ่งใหญ่นัก เกิดกว่าจะหาคำใดมาบรรยายได้ เราเกิดมาในดินแดนพระพุทธศาสนา อย่าให้เกิดมาเสียทีที่เป็นชาวพุทธ

  ตอบลบ
 112. การเสียสละของท่านช่างยิ่งใหญ่นัก เกิดกว่าจะหาคำใดมาบรรยายได้ เราเกิดมาในดินแดนพระพุทธศาสนา อย่าให้เกิดมาเสียทีที่เป็นชาวพุทธ

  ตอบลบ
 113. ถวายชีวิตเพื่อสืบอายุพระศาสนา สาธุเลยนะครับ

  ตอบลบ
 114. ขอกราบคารวะหัวใจอันยิ่งใหญ่ของท่านดิช กว๋าง ดึ๊ก ด้วยเคารพยิ่ง และขอให้เมืองไทยเมืองพุทธจงอยู่คู่โลกตลอดไป สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 115. สาธุ สาธุ ในหัวใจอันยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้

  ตอบลบ
 116. สาธุค่ะ ท่านบวชเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาของเราไว้ให้คนรุ่นหลังได้เคารพ กราบไหว้บูชาค่ะ

  ตอบลบ
 117. ศาสนาพุทธอยุ่ที่ไหนก็ร่มเย็น อย่าให้ชาติร้อนระอุจากการทำลายล้างเลย "เรามารักพระพุทธศาสนากันเถอะ"

  ตอบลบ
 118. ศาสนาพุทธอยุ่ที่ไหนก็ร่มเย็น อย่าให้ชาติร้อนระอุจากการทำลายล้างเลย "เรามารักพระพุทธศาสนากันเถอะ"

  ตอบลบ
 119. ศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็น อย่าทำให้ชาติร้อนระอุ เพาะการทำลายล้างเลย"เรามารักพระพุทธศ่สนากันเถอะ"

  ตอบลบ
 120. ศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็น อย่าทำให้ชาติร้อนระอุ เพาะการทำลายล้างเลย"เรามารักพระพุทธศ่สนากันเถอะ"

  ตอบลบ
 121. การเสียสละชีวิตของตนเพื่อ รักษาพระพุทธศาสนา หัวใจท่านประดุจดั่งเพชร ขออย่าให้ประเทศไทยต้องเกิดเหตุการนองเลือดอย่างนี้เลย....

  ตอบลบ
 122. การเสียสละชีวิตของตนเพื่อ รักษาพระพุทธศาสนา หัวใจท่านประดุจดั่งเพชร ขออย่าให้ประเทศไทยต้องเกิดเหตุการนองเลือดอย่างนี้เลย....

  ตอบลบ
 123. ชาวพุทธเราต้องมาช่วยกันค่ะ อย่าทอดทิ้งกันนะคะ

  ตอบลบ
 124. ชาวพุทธเราต้องมาช่วยกันค่ะ อย่าทอดทิ้งกันนะคะ

  ตอบลบ
 125. ขออย่าให้เหตุการเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกเลยเราชาวพุทธต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาอย่าทอดทิ้งกันยามพระพุทธศาสนามีภัย

  ตอบลบ
 126. กราบอนุโมทนาบุญกับ ท่านติช กว่าง ดิ๊ก
  ขอถวายความเคารพอย่างสูง เจ้าค่ะ
  พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกแล้ว
  อย่ามายัดเยียดศาสนาอื่นให้คนไทยเลย

  ตอบลบ
 127. ขอให้ศาสนาพุทธอยู่คู่ประเทศไทย อยู่ในโลกใบนี้
  ตราบนานแสนนาน นะคะ
  ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากหมู่มารทั้งหลาย ด้วยเถิด นะคะ
  สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 128. ขอให้ศาสนาพุทธอยู่คู่ประเทศไทย อยู่ในโลกใบนี้
  ตราบนานแสนนาน นะคะ
  ร่วมด้วยช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากหมู่มารทั้งหลาย ด้วยเถิด นะคะ
  สาธุ สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 129. พระพุทธศาสนาจะปลอดภัย ถ้าชาวพุทธร่วมใจกับมาป้องภัย
  ให้ศาสนา

  ตอบลบ
 130. ขอความสงบสุข และความยุติธรรม จงยังคงอยู่ในประเทศไทย อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เหมือนประเทศเวียดนามเลย เพราะบ้านเราเมืองเรายังเป็นเมืองพุทธ

  ตอบลบ
 131. อ่านบทความนี้แล้ว อาจทำให้คนไทยหลายๆ คน ที่กำลังถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือทำลายพระพุทธศาสนา จะได้คิดเสียที

  ตอบลบ
 132. อ่านแล้วเพื่อเป็นบทเรียนในการสอนตัวเอง

  หากวางใจเป็นเป็นกลางเราทั้งหลาย ในทุกศาสนาควรชวนกันทำความดี เพราะทุกศานามีหลักโดยสอนให้ทุกคนเป็นคนดี. นิกจากผู้นับถือไม่ได้ใช้หลักศาสนา แต่ใช้หลักของฉัน(กู)

  ตอบลบ
 133. เขาก็ทำเรื่องของเขา เราก็ทำเรื่องของเราช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรแก้ต่าง ให้ข้อมูลที่จะถูกต้องแท้จริง อย่างสุภาพแก่ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิใหัเข้าใจ กลับมาเป็นสัมมาทิฐิ ตอนนี้พุทธศาสนากำลังมีภัยจากภายในและภายนอกประเทศ ทำกันอย่างเป็นขบวนการร่วมกับสื่อที่จะพยายาม
  กล่าวร้ายบิดเบือน ใส่ร้ายป้ายสีให้ชาวพุทธไทยทะเลาะกันเอง โดยพวกที่ไม่หวังดีต่อแผ่นดินไทยกำลังดูเราอยู่ ดังนั้นเราชาวพุทธไทยต้องสามัคคีกัน ปกป้อง รักษาพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปตลอดกาลนานเถิด สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ
 134. ขอประเทศไทยรอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินี้ด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 135. สาธุ ในบ้านเมืองเรายังมีพระศาสนาเป็นที่พึ่ง แต่วันนี้ กลับมีผู้มีอกุศลจิตคิดทำลายทำร้ายพระศาสนา ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยช่วยปกป้องพระแท้ อย่าให้ต้องโดนสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้คุกคามเลย

  ตอบลบ
 136. เรื่องส่วนตัวต้องวางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาก็เอาอุเบกขาวาง
  พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 137. เรื่องส่วนตัวต้องวางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาก็เอาอุเบกขาวาง
  พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 138. หวังเป็นอย่าวยิ่งคงไม่เกิดในประเทศไทย

  ตอบลบ
 139. ขอให้พุทธศาสนาคงอยู่คู่ไทยต่อไป

  ตอบลบ
 140. ขอน้อมรำลึกถึงคุณธรรม คุณวิเศษ ของท่าน ติช กว๋าง ดึ๊ก ด้วย กราบคาระค่ะ

  ตอบลบ
 141. ขอน้อมรำลึกถึงคุณธรรม คุณวิเศษ ของท่าน ติช กว๋าง ดึ๊ก ด้วย กราบคาระค่ะ

  ตอบลบ
 142. ถ้าผู้ปกครองไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะมีเหตุให้พุทธบริษัทก็จะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม

  ตอบลบ
 143. ขอให้พระพุทธศาสนาในเมืองไทยเจริญรุ่งอย่าได้เป็นเฉกเช่น ที่เวียดนาม ในสมัย ประธานาธิบดี
  โง ดินห์ เดียม เลยนะ

  ตอบลบ
 144. ถ้าคนมีอำนาจมีศิลธรรมยอมไม่เกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 145. ปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน

  ตอบลบ
 146. ปกป้องพระพุทธศาสนา ด้วยชีวิตเป็นเดิมพัน

  ตอบลบ
 147. ขอให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศไทยไปชั่วนิรันดร์

  ตอบลบ
 148. ขอได้มีเหตุให้เป็นเช่นนั้นเลย ขอให้พระพุทธศาสนาอยู่ยาวนานสืบไปชั่วลูกหลาน ขอบารมีธรรมครูบาอาจารย์ได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองให้ความดีชนะความไม่ดี ให้คนดีชนะคนพาล ด้วยเทอด สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 149. ขออาราธนาพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนช่วยปกป้องคุ้มครองพระศาสนาอยู่คู่โลกตราบกัลปวสานเถิด...

  ขออย่าให้เกิดความเลวร้ายกับประเทศเราเลยสาธุ

  ตอบลบ
 150. พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ค่ะ
  เราจึงจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้คู่ประเทศไทยและคู่โลกตลอดกาลนานด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 151. พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ค่ะ
  เราจึงจะรักษาพระพุทธศาสนาไว้คู่ประเทศไทยและคู่โลกตลอดกาลนานด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 152. เราต้องปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิต

  ตอบลบ
 153. สาธุ สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 154. #พระผู้กล้าแห่งกองทัพธรรม

  ตอบลบ
 155. หรืออยากจะให้เกิดเหตุการนี้ที่ประเทศไทย ผู้มีอำนาจในขณะนี้ถึงจะยอมหยุดทำร้ายพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 156. มาร่วมกันสวดธรรมจักรฯ เพือ่สร้งกุศลใหญ่ เป็นการสร้างบุญบารมีรับปีใหม่ปีเริ่มต้นของขาวศิวิไล การที่เรามีอุปสรรคเป็นเพราะวิบากไม่ดีที่ทำไว้ เราต้องสร้างกุศลใหญ่เพื่อเร่งให้บุญกุศลในอดีตตามมาส่งผลความสุขความสำเร็จให้แก่ชีวิต ถ้ามาธุคงค์และสวดมนต์ต่อเนื่อง จะได้ชาร์จบุญเต็มที่ การงานจะได้ประสบความสำเร็จ สมปรารถนา

  ตอบลบ
 157. เมืองไทยก็จะถึงยุคนั้นอยู่แล้ว!เห็นคนพุทธโง่คิดว่าเขาไม่รู้ทันตัวเอง สักวันกรรมใหญ่จะทำให้ตัวเองและพวกจะจมอยู่ในนรกหมกไหม้

  ตอบลบ
 158. สาธุค่ะ ยอมเสียสละแม้กระทั้งชีวิต เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ท่านเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นบุคลที่น่ายกย่อง ชื่นชม สมกับที่มีหัวใจพระโพิธสัตว์โดยแท้ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 159. กราบความเด็ดเดี่ยวของท่านที่ตั้งใจทำเพื่อความร่มเย็นของพุทธศาสนา โดยการเอาชีวิตเข้าแลก

  ตอบลบ
 160. น้อมกราบหัวใจพระโพธิสัตว์ ของ ติช กว่าง ดิ๊ก พระผู้ยอมสละแล้วแม้ชีวิต เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 161. *วัดมีแต่สร้างคนดีให้สังคม* เพื่อขจัดปัญหาคนติดยา ลักขโมยปล้นฆ่า คนมั่วสุมอบายมุขมากมายในสังคม เกิดความเดือนร้อนกันไปทั่ว แต่คงเป็นแผนล้มพระพุทธศาสนาของเขา ให้คนมาสนใจข่าวโจมตีวัด แต่เบื้องหลังมีการแก้พรบ.คณะสงฆ์ เขาทำทุกวิถีทางให้พระผิด วัดมีคดี ซึ่งคนไทยเมืองพุทธด้วยกัน ไม่น่าทำกันแรงขนาดนี้ มันเป็นบาปหนักมากเอย.

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.