##ผู้นำโลกปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เมืองไทยรังแกพระ ภาพประวัติศาสตร์ ที่ควรจารึก !!!

ประธานาธิบดีสหรัฐปลูกต้นไม้แห่งการตรัสรู้ที่อินเดีย
+++++++++++++++++++++


ประธานาธิบดี โอบาม่า แห่งสหรัฐอเมริกา ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ 
ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความนอบน้อม ณ กรุงนิวเดลี ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

ศัพท์ว่า โพธิ์ โพธิ มิใช่เพียงชื่อของต้นไม้ โพธิ เป็นชื่อของปัญญาญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ปัญญาที่ทำให้บุคคลกลายเป็นพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ปัญญาที่ทำลายราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา 

อุปาทานและกิเลสทั้งปวง "พระสัมมาสัมพุทธะได้โพธิ ณ ควงไม้ใด ควงไม้นั้น มีชื่อว่า โพธิ์" สิทธัตถะโพธิสัตว์ได้โพธิใต้ต้นอัสสัตถะ ต้นอัสสัตถะนั้นได้รับนามใหม่ว่าต้นโพธิ สถานที่พระองค์ได้โพธิ เรียกว่า โพธิคยา (เพี้ยนมาเป็นพุทธคยา)

 สมัยที่พระองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ เรียกว่า โพธิกาล (ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล และปัจฉิมโพธิกาล เรามาใช้คำว่าพุทธกาล ซึ่งมีความหมายกว้างกว่า

 พุทธกาลหมายถึงระยะเวลาของศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ เช่น กาลของพระกัสสปพุทธเจ้า) ต้นโพธิ เป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนการสร้างพระพุทธรูป 

ดังเรื่องการเกิดขึ้นของอานนทโพธิ์ ชาวพุทธทั้งหลายพึงมองต้นโพธิ์ให้เห็นพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นำตนพ้นจากทุกข์ ได้สาวกโพธิเป็นอนุพุทธะตามพระองค์นั่นฯ

ขอให้ต้นไม้แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ จงเป็นอนุสัยแห่งปัจจัยเพื่อการ Enlinght ให้แก่สัพสัตว์ัด้วยเทอญฯ

cr. สบายใจ สมปรารถนา
##ผู้นำโลกปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เมืองไทยรังแกพระ ภาพประวัติศาสตร์ ที่ควรจารึก !!! ##ผู้นำโลกปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เมืองไทยรังแกพระ ภาพประวัติศาสตร์ ที่ควรจารึก !!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:49 Rating: 5

58 ความคิดเห็น:

 1. เห็นภาพแล้วสะท้อนใจ เมืองไทยเมืองพุทธมุดหัวอยู่ไหนหนอท่านผู้นำ อายเขาไหมหรือไม่มีความละอายใดๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ผู้นำไทยใบทะเบียนบ้านเป็นพุทธ แต่่ไม่รู้เรื่อง
   ความเป็นชาวพุทธควรประพฤติตัวตนอย่างไร
   เอ๊ะ!อย่างนี้เรียก"เสียชาติเกิด" ได้ไหม?

   ลบ
 2. พวกเราอย่าเป็นคนใกล้เกลือกินแกลบเลยนะคะ

  ตอบลบ
 3. ประเทศพุทธขอไปสังเวชนียสถานยากแท้ แต่ให้งปไปสักการะศาสนาอื่นง่ายมาก

  ตอบลบ
 4. "พัฒนาด้านวัตถุและจิตใจ... ภารกิจและจิตใจต้องไปด้วยกัน"
  นี่คือ อารยประเทศของชาวศิวิไลซ์ ...ชาวประชามีคุณภาพชีวิตในขั้นสูง อยู่กินดี สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีความสุข

  ตอบลบ
 5. เห็นภาพแล้วชื่นใจ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 6. เห็นภาพแล้วชื่นใจ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 7. สาธุเห็นแล้วปลื้มใจค่ะ

  ตอบลบ
 8. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 9. สาธุค่ะ... อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 10. อยากให้ผู้นำประเทศเไทยป็นแบบนี้จังเลยจะคอยถึงเมือไรหนอ

  ตอบลบ
 11. อยากให้ผู้นำประเทศเไทยป็นแบบนี้จังเลยจะคอยถึงเมือไรหนอ

  ตอบลบ
 12. คงมีบุญร่วมกับพระพุทธศาสนามาไม่น้อยนะคะ

  ตอบลบ
 13. ทำดีนะอนุโมทนาสาธุ

  ตอบลบ
 14. ผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่าอะไรดีควรเข้าใกล้

  ตอบลบ
 15. น่าดีใจกับประเทศที่มีผู้นำใจกว้างอย่างนี้นะคะ

  ตอบลบ
 16. ผู้นำประเทศที่เจริญแล้ว เค้ายังเปิดใจกว้างเรื่องพัฒนาด้านจิตใจ แต่เมืองไทยแม้ความคิดยังไม่มีอิสระที่จะคิดต่าง

  ตอบลบ
 17. วิสัยทัศน์ต่างกันราวฟ้ากับสะดือเหว

  ตอบลบ
 18. อึดอัดน่ะกับความติดในกรอบของประเทศไทย

  ตอบลบ
 19. วิสัยทัศน์ต่างกันราวฟ้ากับสะดือเหว

  ตอบลบ
 20. พระพุทธศาสนาดีที่สุด คู่ควรแล้วที่ผู้มีปัญญาระดับโลก ท่านให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 21. พระพุทธศาสนาดีที่สุด คู่ควรแล้วที่ผู้มีปัญญาระดับโลก ท่านให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 22. สาธุค่ะ
  สุดยอดผู้นำค่ะ

  ตอบลบ
 23. สาธุ สุดยอดผู้นำ ขอชื่นชมท่าน

  ตอบลบ
 24. อนุโมทนาบุญสาธุสาธุ

  ตอบลบ
 25. คยต่างศาสนิกยังให้ความสำคัญ ผู้นำไทยควรเอาเป็นตัวอย่างด้วยนะคะ

  ตอบลบ
 26. คนขาดปัญญา ขาดวิสัยทัศน์ มักจะใกล้เกลือกินด่าง

  ตอบลบ
 27. คนขาดปัญญา ขาดวิสัยทัศน์ มักจะใกล้เกลือกินด่าง

  ตอบลบ
 28. ผู้มีปัญญาเขามองออก ถึงเขาไม่เป็นชาวพุทธ ยังความเคารพบังเกิดขึ้น โมนาสาธุกาล สาธุ

  ตอบลบ
 29. อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 30. อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 31. กราบอนุโมทนาบุญวิสัยทัศน์ ผู้นำประเทศมหาอำนาจ เห็นคุณค่าโพธิปัญญา ขอสันติภาพสันติสุขขอให้มวลมนุษย์ชาติ Enlighttenment

  ตอบลบ
 32. เห็นแล้วก็ปลื้มใจไปกับท่านประธานธิบดีโอบาม่าที่มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินเกิดของพระพุทธองค์

  ตอบลบ
 33. คนมีปัญญา จะมาศึกษาพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 34. คนมีปัญญา จะมาศึกษาพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 35. ท่านผู้นำต่างศาสนายังให้การเคารพกราบไหว้ เเละให้ความสำคัญต่อพุทธศาสนา เป็นที่น่ายกย่องยิ่งนัก เเตเมื่อมาดูผู้นำของไทย กับไม่ส่งเสริมสนับสนุน พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนา ประจำชาติขจของตนเเต่กลับนิ่งเฉย ปล่อยให้คนเลวมาทำลายพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้ มันน่าเศร้าสำหรับคนไทยจริงๆ

  ตอบลบ
 36. พระพุทธศาสนาที่พึ่งที่แท้จริงของชาวโลก

  ตอบลบ
 37. เรารักพระพุทธศาสนาค่ะ อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 38. ผู้นำที่ดีจะช่วยให้ประเทศชาติเจริญ ผู้นำที่เห็นแต่เรื่องส่วนตัว
  จะทำให้ประเทศชาติล่มจม แล้วถ้าชาติบ้านเมืองล่มจม ตัวเค้าเองยังจะยืนหยัดอยู่ได้อีกหรือ

  ตอบลบ
 39. ผู้มีบุญ เป็นผู้นำ มักจะมี สัมมาคาระ ติดตัวมา เรียก สุขมาลชาติ จริงๆ

  ตอบลบ
 40. ในภายภาคหน้าคงมีแต่ต่างชาติที่หันมานับถือพุทธแต่คนไทยไม่เห็นค่าในคำ ว่าพุทธศาสนา น่าเสียดายจัง

  ตอบลบ
 41. สลดใจกับไทยแลนด์ แดนพุทธ แต่.... ห่างไกลความเป็นพุทธ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. แค่รีบทำให้เกิดความมั่นคง หยุดวิภาก

   ลบ
 42. "อายตนภายใน"เหนือความคาดหมายใดๆทั้งสิ้น

  ตอบลบ
 43. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.