มีคนถามว่าทำไมขยันทำบุญ ???

มีคนถามว่าทำไมขยันทำบุญ  

มีคำตอบครับ แต่ไม่ใช่คำตอบเอง  แต่เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ ท่านได้เทศน์เรื่องทำบุญไว้ว่า     

  "ทำไมต้องทำบุญ?" 

..เพราะ บุญ เป็นพลังงาน ที่มีพลังดึงดูด ความเจริญ มาสู่ชีวิต เป็นต้นเหตุ แห่งความสุข ความสำเร็จ ในชีวิต 

..ถ้าบุญน้อย อุปสรรคในชีวิตก็มาก 

..ถ้าบุญมาก อุปสรรคในชีวิตก็น้อย 

..ถ้าบุญอ่อนกำลังลง หรือ บุญหมด.. 

..บาปที่เคยทำไว้ ก็จะได้โอกาส ส่งผล 

..ทำให้ชีวิต มีอุปสรรค ต่างๆนานา 

..เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีความสุข หมดอำนาจวาสนา เสียชื่อเสียงเกียรติยศ แม้คนที่รักกันก็หมดรัก แม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิด ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้.. 

..ฉะนั้น การจะมี ทรัพย์สมบัติทุกอย่าง และ ความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต ก็ต้องมีบุญ ที่มากเพียงพอ 

..ซึ่งไม่ว่า จะอยู่ในสถานภาพใด ล้วนต้องอาศัยบุญทั้งนั้น ไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกิน หรือ คิดจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี หรือ พระเจ้าจักรพรรดิ 

..แม้กระทั่ง ปรารถนา ที่จะหมดกิเลส บรรลุมรรคผล นิพพาน เป็นพระอรหันต์ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องมีบุญถึง บารมีถึง ถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้น ได้อย่างมั่นคง และมีความสุข 

..ด้วยเหตุนี้ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว  เราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ทำชั่วแล้วได้ดี เพราะบุญที่เขาไว้ยังส่งผลอยู่ เมื่อไรบุญนั้นอ่อนกำลัง บาปจะได้ช่องส่งผล อย่างแน่นอน

อย่างที่บางคน ก่อนจะตายนอนอยู่ บนเตียงจะเห็นภาพในอดีตทั้งดีและไม่ดี ทั้งๆที่จำไม่ได้แล้ว บางก็ร้องไห้  ร้องเป็นเสียงสัตว์ ก็มีเยอะดั่งนั้นจึงอย่าได้ประมาท ทำแต่ความดี ทำบุญ รักษาศีล 5 เป็นอย่างน้อย สิ่งที่จะชีวิต ดี เพราะทำแต่ความดีสั่งสมบุญ  ละกระทำไม่ดี บาปทั้งหลาย ครอบครัว สังคม ประเทศ และ โลก จะดี พบกับสันติสุข อย่างแน่นอน

..เพราะบุญ คือ เบื้องหลังความสุข ความสำเร็จ ในชีวิตทุกระดับ อย่างแท้จริง.. 

แชร์เรื่องบุญไปก็ได้บุญ 
บุญและทาน ที่บังเกิดมี ในการส่งต่อ ขอให้เป็นอภิมหาบุญ ขอให้ผู้ที่ส่ง  มีความสุข  มีความเจริญ  รุ่งเรือง  ร่ำรวย มีความสุขกายสบายใจ  มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไม่จน ปรารถนาสิ่งใด  สมความปรารถนาทุกๆประการ ขอให้ผลบุญนั้น เห็นผลทันตา ด้วยเทอญ (อธิษฐาน) สาธุๆๆ
มีคนถามว่าทำไมขยันทำบุญ ??? มีคนถามว่าทำไมขยันทำบุญ ??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:01 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.