ประเด็นร้อน เถรวาท - มหายาน ในรัฐธรรมมนูญ ฉบับ คสช. !!! ประเด็นร้อน เถรวาท - มหายาน ในรัฐธรรมมนูญ ฉบับ คสช. !!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:10 Rating: 5
เวลานี้ ชาวพุทธไทยตื่นแบบไหน ?? เวลานี้ ชาวพุทธไทยตื่นแบบไหน ?? Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:59 Rating: 5

แผนร้าย ขบวนการล้มพุทธ !!!

01:56
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ล้มพุทธในไทยได้ ก็เหมือนตัดรากแก้วพระพุทธศาสนาของโลก** **แผนร้าย ขบวนการล้มพุทธในไทย** 1. ...Read More
แผนร้าย ขบวนการล้มพุทธ !!! แผนร้าย ขบวนการล้มพุทธ !!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:56 Rating: 5

พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 250 รูป

01:28
รองสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา 2 นิกาย !!+++ ท่านเมตตามาเป็นประธาน ในพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 250 รูป และพิธีสวดธัมจักรกัปปวัตนสูตร ถวายแด่ห...Read More
พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 250 รูป พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 250 รูป Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:28 Rating: 5
ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !! ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:59 Rating: 5
ทำไมต้องทำบุญ และบุญคืออะไร??? ทำไมต้องทำบุญ และบุญคืออะไร??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:21 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.