การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ!!!

สำนักข่าวที่ทำเนียบสหรัฐอเมริกา รายงาน.. นายทิม ไรอั้น สส. ของอเมริกา..


จากรัฐโอไฮโอ้.. ผู้มีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างดี.. 
ผลักดันให้รัฐสภาอเมริกา มีมติเป็นเป็นเอกฉัน ให้การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นวาระแห่งชาติ.


เพื่อความสงบสุขของประเทศจนประสพผลสำเร็จ รวมทั้งอังกฤษยุโรป ก็ดำเนินตามทั้งหมด

 เพราะพิสูจน์แล้วว่ามีเพียงศาสนาพุทธเท่านั้นที่แก้ปัญหาประเทศและรักษาจิตใจคนในชาติได้..

มีเหตุ และผล ที่สามารถพิสูจน์ได้.. ขอแสดงความยินดีกับพุทธมามะกะทั่วโลก.


ขอต้อนรับพุทธมามะกะ ทุกๆ ท่าน ที่ร่วมเข้ามาพิสูจน์ความเป็นจริงต่างในโลกแห่งการปฎิบัติจิต

 และทุกสภาวะของกายสังขารอานุภาพของผู้ปฎิบัติจะเกิดเหตุ - ผล ตามมาด้วยความเป็นจริงขอให้ผู้ที่ถ่ายทอดบทต่างๆ


 ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบัติหรือการนำความละเอียดและหลักที่ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ ไม่ออกซ้าย - ขวา แก่ผู้รับก็ดี

 ที่สุดแล้วให้ทุกๆ ท่านจงพิจารณา และใช้สติหาเหตุ - ผล อย่าด่วนสรุปตามที่ได้รับมาเจริญๆๆและมีความสุขทุกๆท่าน

Cr. Somphong Sriphola
การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ!!! การเจริญสติตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นวาระแห่งชาติ!!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 00:22 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.