ทำไมพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย!!???

>>การเสื่อมสลายของพระพุทธศาสนาในชมพูทวีป เนื้อหากล่าวถึง “ศังกราจารย์ เจ้าลัทธิฮินดู” ว่าเป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมของพุทธในอินเดีย!! โดยพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า วัดพุทธบางแห่งในปัจจุบันก็กำลังทำลายพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการเดียวกับศังกราจารย์

->บทความนี้ทำให้ผู้ที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ศาสนาในอินเดียเข้าใจผิด และสร้างความแตกแยกในพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องเขียนชี้แจงความจริง

->ความจริงเมื่อคิดว่า “ ศังกระ ” เป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนา ก็ไม่ควรจะไปยกย่องเรียกเขาว่าอาจารย์เลย (คำว่า ศังกราจารย์ มาจากชื่อเดิมว่า ศังกระ + อาจารย์ = ศังกราจารย์ )->จุดพลาดอย่างสำคัญของบทความนี้ คือ มองข้ามความจริงพื้นฐานว่า ศังกระไม่ใช่พระภิกษุแต่เป็นนักบวชในศาสนาฮินดูจนตลอดชีวิต เป็นผู้เขียนคัมภีร์สำคัญของศาสนาฮินดูลัทธิเวทานตะหลายเล่ม 

ศังกระไม่เคยเคารพพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา และไม่เคยยอมรับพระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์สูงสุด เพียงแต่เลียนแบบพุทธ คือ เดิมฮินดูไม่เคยมีศาสนสถานที่มีนักบวชอยู่

 ศังกระได้นำเอารูปแบบแนวคิดของวัดในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้สร้างเป็นศาสนสถานของฮินดู เรียกว่า มฐะ และสอนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระวิษณุอวตารปางที่ 9 เพื่อหวังดึงชาวพุทธมานับถือศาสนาฮินดู

->พฤติกรรมที่คล้ายศังกระในยุคใกล้ๆนี้คือ การที่มีบาทหลวงคริสต์บางท่านประกาศว่า พระพุทธเจ้าคือ ประกาศก ผู้มาแจ้งข่าวล่วงหน้าถึงการมาของพระเยซู ดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายที่นับถือพระพุทธเจ้าก็คือชาวคริสต์นั่นเอง แต่ก็ไม่ได้ผลเพราะคนรู้ทันกันแล้ว

->ศังกระไม่เคยชวนคนมาเคารพบูชาพระพุทธเจ้า ไม่เคยชวนคนมาศึกษาพระไตรปิฎก ไม่เคยชวนคนมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เขามีแต่หยิบยืมแนวคิดของพุทธไปใช้ในศาสนาฮินดูของเขาเท่านั้น

->ดังนั้นวัดในพระพุทธศาสนาที่ไม่มีรูปเคารพของเทพเจ้าฮินดู เจ้าพ่อ เจ้าแม่ต่างๆเลย มีแต่สิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัย ตั้งใจชวนคนเข้าวัดมากๆ บวชพระภิกษุมากๆ ส่งเสริมการศึกษาพระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระปริยัติธรรมอย่างเต็มที่ จึงส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของศังกระโดยสิ้นเชิง

->พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตราบใดที่พุทธบริษัทยังสมัครสมานสามัคคีกัน และรักการประพฤติปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนาก็ยังมั่นคงอยู่ตราบนั้น

 การเขียนบทความชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิด ยุแหย่ให้เกิดความเกลียดชังสร้างความแตกแยก จึงเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธที่แท้ไม่ควรทำ

<<+พระพุทธศาสนาเป็นพลังสร้างสรรค์+>>
**พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการสร้างสรรค์ พระพุทธเจ้าไม่เคยตามจับผิด นินทาว่าร้ายใคร มุ่งแต่สอนคนให้เป็นคนดี พระพุทธศาสนาจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

 ตรงข้าม พวกเดียรถีย์ที่มุ่งทำลายล้าง คอยจับผิดพระพุทธเจ้า ใส่ร้ายป้ายสีสารพัด กลับพบแต่ความเสื่อม

>ชาวพุทธใดก็ตามที่มีพฤติกรรมคอยแต่จับผิดวิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาตั้งใจทำความดี พึงรู้ตัวเถิดว่า ตนกำลังหลงดำเนินไปตามเส้นทางของเดียรถีย์ ซึ่งจะมีแต่นำความเสื่อมมาสู่ตนและพระพุทธศาสนา

<<+แม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา+>>
**พระพุทธเจ้าทรงประทานแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ชัดเจนว่า_1. ห้ามว่าร้ายใคร
_2. ห้ามทำร้ายใคร
_3. สำรวมระวังความประพฤติของตนให้ดี

ใครไปว่าร้าย จับผิด เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่น พึงรู้ตัวเถิดว่าตนกำลังทำผิดคำสอนพระพุทธเจ้าแล้ว ขอให้เลิกพฤติกรรมนั้นเสีย

 แล้วหันมาใช้พลังในทางสร้างสรรค์ชวนคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมแบบที่ตนชอบให้มากที่สุด ถ้าทุกคนทุกวัด ช่วยกันทำอย่างนี้ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญ บ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็น

>>“ พระพุทธศาสนาเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ ใครใช้ความรู้ไปในทางทำลายล้าง คนนั้นเดินนอกทางพระพุทธเจ้า ”<<

Cr.พุทธสามัคคี
ทำไมพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย!!??? ทำไมพระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย!!??? Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:34 Rating: 5

20 ความคิดเห็น:

 1. คนไทยอย่าน้อยหน้าคนประเทศเมียนมากันนะในเรื่องทำบุญ

  ตอบลบ
 2. ชาวพุทธต้องศึกษาหลักธรรมและปฎิบัติตามคำสอนให้ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจและรักพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายได้

  ตอบลบ
 3. ชาวพุทธต้องศึกษาหลักธรรมและปฎิบัติตามคำสอนให้ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจและรักพระพุทธศาสนาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายได้

  ตอบลบ
 4. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 5. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 6. พุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

  ตอบลบ
 7. ชาวพุทธต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของ..พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง..จะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและ..จะได้ไม่ยอมให้ใครมาทำลายได้

  ตอบลบ
 8. ชาวพุทธต้องศึกษาหลักธรรมคำสอนของ..พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง..จะทำให้เราเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนและ..จะได้ไม่ยอมให้ใครมาทำลายได้

  ตอบลบ
 9. ชาวพุทธต้องมีหลัก และหนักแน่น

  ตอบลบ
 10. ชาวพุทธต้องมีหลัก และหนักแน่น

  ตอบลบ
 11. ชาวพุทธต้องมีหลัก และหนักแน่น

  ตอบลบ
 12. อยากรู้จังว่า นายศังกระ ไปอยู่ที่ไหนเวลานี้
  และนั้นคงจะเป็ที่ไปของ นาย อืสระ จากพุทธ ด้วยเป็นแน่
  พวกเราต้องไปกันเป็นทีมนะคะ
  มีที่สุดแห่งธรรมเป็นที่ไปค่ะ
  หรือจะไปนิพพาน
  ต้องเร่งแสวงบุญเก็บบุญเล็กบุญน้อยกันนะคะ

  ตอบลบ
 13. พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริง จะแสวงหาสิ่งอื่นเพื่อเป็นที่พึ่งอันบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

  ตอบลบ
 14. เป็นบทความที่ดีมากๆ อ่านแล้วได้ความจริงที่เป็นข้อคิดให้กับทุกท่าน เห็นด้วยกับบทความว่าพุทธศาสนาต้องการผู้กล้าที่จะออกมาปกป้อง รักษาพุทธศาสนาค่ะ มาร่วมด้วยช่วยกันเถอะนะคะ อย่ารอใครเลยต้องเป็นหนึ่งในผู้กล้ากันทุกคนนะคะ

  ตอบลบ
 15. พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทีระลึก อันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย เราต้องหนักเเน่นมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา่

  ตอบลบ
 16. ทุกอย่างเหมือนมีทางออก...

  ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.