ผลของการสวดธัมมจักร และการชวนคนมาสวดธัมมจักร !!

ผลของการสวดธัมมจักร และการชวนคนมาสวดธัมมจักร ผู้ชวน ผู้สวด จะได้ผลบุญดังนี้ ..  1.  ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ วิญญาณธาตุ อากาศธาตุจะถูกปรับ ถูกทำให้สะอาด ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น

  2. ธรรม คือ เห็น จำ คิด รู้ จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ จนสามารถร้อยรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นดวงเดียวกันได้ ส่งผลให้คิดดี ทำดี พูดดี และรองรับบุญศักดิ์สิทธิ์ได้

  ทำให้บุญเก่าส่งมาหล่อเลี้ยงและปรับให้เพิ่มปริมาณได้ ปรับให้บุญทุกบุญเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกประการ สองส่วนข้างบนนี้ คือ ผู้สวดเองจะได้นะคะ  ส่วนเรื่องของบุญ เป็นดังนี้

  เนื่องเพราะบทธัมมจักร เป็นบทที่เทวดาตั้งแต่ต่ำสุด จนสูงสุดจะฟังได้ จะเข้าใจไปตามสภาพ ไม่มีกำลังใดสามารถอาจขวางกำลังของธัมมจักรได้  ทำให้ดวงจิต ดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้ยิน พากันได้บุญ พากันอนุโมทนา

 ผู้สวดก็จะกลายเป็นว่าเป็นผู้เอื้อประโยชน์ให้ เท่ากับได้เป็นผู้ให้ ซ้ำการสวดเป็นการใช้แรง ใช้เวลา จึงทำให้เป็นบารมีอ่อนๆ ไปในขณะเดียวกัน 

  และเมื่อมีคนได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นผี เทวดา ก็จะถูกทำให้สะอาดไปด้วยกัน จึงส่งผลให้ เทวดา ผีสางทั้งหลายพากันเกรงใจผู้สวด พากันช่วยเหลือดูแล ดิน ฟ้า อากาศ น้ำ ก็จะพลอยสะอาดไปด้วยตามส่วน ทบกลับเป็นบารมีของผู้สวดเอง แต่เนื่องจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจำนวนมากมาย การจะแก้ไขสังสารวัฏ จึงต้องใช้กำลังของพระพุทธเจ้า ทั้งหลายมารวมกัน

  การสวดหนึ่งบท เท่ากับหนึ่งพระองค์ แต่สัมมาสัมพุทธเจ้า มีจำนวนเป็นอสงไขยทีเดียว เราจึงจำเป็นต้องชะลออำนาจบารมี ของแต่ละองค์ลงมา

 ด้วยการสวดเป็นจำนวนมาก แล้วแต่ว่าองค์ใดจะลงมา แต่ทุกบทจะลงมาทุกองค์ คำว่าลงมา หมายถึง ส่งกำลัง ส่งบารมี ส่งรู้ส่งญาณลงมาช่วยเหลือ จากใจถึงใจ ทำให้ใจมีกำลัง

 ใจที่ต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายก็จะกลายเป็นศูนย์พลังที่มีอำนาจดึงดูดแต่สิ่งดีงาม มาสู่ตามพื้นบุญเดิมของตน ผู้สวด จึงได้บุญมหาศาล


Cr. กลุ่มไลน์
ผลของการสวดธัมมจักร และการชวนคนมาสวดธัมมจักร !! ผลของการสวดธัมมจักร และการชวนคนมาสวดธัมมจักร !! Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:33 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.