อนุโมทนากฐินสามัคคี ณ วัดเถรวาทพุทธวิหาร ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

พระสงฆ์ชาวเนปาล ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส รับผ้ากฐินสามัคคี โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเนปาล และชาวเนปาลเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดเถรวาทพุทธวิหาร
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดเถรวาทพุทธวิหาร เนปาล
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา๐๘.๓๐ น.

 พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะคุณปุณยานุช แซ่เฮง พร้อมญาติมิตร ประธานอัญเชิญผ้ากฐินสามัคคี 
 ทอดถวายแด่พระสงฆ์ชาวเนปาล ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศเนปาล และชาวเนปาลเข้าร่วมพิธี ณ วัดเถรวาทพุทธวิหาร ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน สาธุ...

Cr.วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
อนุโมทนากฐินสามัคคี ณ วัดเถรวาทพุทธวิหาร ประเทศเนปาล อนุโมทนากฐินสามัคคี ณ วัดเถรวาทพุทธวิหาร ประเทศเนปาล Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:47 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.