ขอเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเกิดกับไทยเราเลย!!!

พระพุทธรูปอายุเป็นพันปีที่จมอยู่ในทะเลประเทศอินโดนีเซีย 

ค้นพบโดยบังเอิญจากนักดำน้ำ 
 ในอดีตพุทธศาสนารุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัยแต่ปัจจุบันอย่างนี้ 
ในเมืองไทยเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าในภายภาคหน้า ต้องช่วยดูแลรักษาพระศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านานนะ


  ใต้ทะเลลึกอินโดนีเซีย มีพระพุทธรูปสงบนิ่งอยู่เป็นพันปี..ย่อมแสดงว่าดินแดนแห่งนี้เคยมีศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ก่อนศาสนาอื่นจะเข้ามาแทนที่ หลังจากศาสนาพุทธที่ประเทศอินเดียถูกทำลายลงศาสนาพุทธได้มาลงหลักปักฐานมั่นคงที่ดินแดนอินโดนีเซีย
แต่แล้วมุสลิมก็ส่งคนแทรกเข้าสู่ในวังสำเร็จพร้อมดึงมกุฏราชกุมารเข้ารีดนับถืออิสลาม


  เมื่อมกุฏราชกุมารเข้านับถืออิสลามได้ทำการยึดอำนาจจากพระราชบิดาพร้อมสั่งทำลายพระพุทธศาสนาขนย้ายพระพุทธรูปและเทวรูปต่างๆไปทิ้งทะเลลึก พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเชียก็ถูกทำลายย่อยยับจากนั้นจนถึงปัจจุบัน


  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หนังสือประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาระบุว่า “ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่อดีตเคยมีพระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมาก 


  ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่สำคัญสองแห่งอยู่ในอินโดนีเซียคือ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยู่ที่ราบเกตุ (kedu)ในภาคกลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata) ในปัจจุบันทางเหนือประมาณสี่สิบกิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจาก โบโรบุดูร์ไปทางทิศตะออกสามกิโลเมตร ต่อมาเมื่ออิสลามได้ขยายอำนาจครอบงำอินโดนนีเซียในปีพุทธศักราช 2012 ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่พระพุทธศาสนาตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน”


  พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีส่วนผสมของฮินดูจนบางครั้งแยกกันไม่ออก ฮินดูและพุทธจึงอยู่ร่วมกันจนมีผู้มองว่า “ศาสนาพุทธแตกกิ่งก้านมาจากฮินดู แต่มีความอ่อนโยนและลึกซึ้งกว่า แผ่ขยายสู่จีนและผ่านทางการออกธุดงค์ของพระสงฆ์ ก่อนเข้าสู่ชวาและสุมาตรา โดยพื้นฐานแล้วศาสนาพถุทธแตกสาขามาจากฮินดูก็จริง แต่ละทิ้งแนวคิดเรื่องวรรณะเช่นเดียวกับความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าหลายองค์ 


  และเสนอแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ชาวพุทธในอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นคนจีน แม้จะเป็นพุทธที่ผสมผสานกับความเชื่อของบรรพบุรุษคือลัทธิเต๋าและขงจื้อ แต่คนจีนส่วนใหญ่ชอบบอกว่าตนเป็นคนพุทธ (ศิริพร โตกทองคำ,อินโดนีเซีย,กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สู่โลกกว้าง,2549,หน้า 63)

Cr: ขอบคุณข่าวและภาพ 30 พ.ค.2559

…ขอขอบคุณรูปภาพประกอบฯ ขออนุโมทนาบุญ
จงบังเกิดแก่ผู้อ่าน และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยครับ…
(การให้ธรรมะเป็นทาน เหนือการให้ทานทั้งปวง)

…….. ธ ร ร ม ะ สุ ข ใ จ …….. (S.Sopit)
........จากเพจ เสรีชน เสรีธรรม
ขอเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเกิดกับไทยเราเลย!!! ขอเหตุการณ์เหล่านี้อย่าเกิดกับไทยเราเลย!!! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:27 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.