นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา

President Obama, Governor Jerry Brown salute Vesak, or “Buddha Day”ประธานาธิบดี โอบามา และนายเจอรรี่ บราวน์ (ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย) สดุดีเนื่องในวาระวันวิสาขบูชา หรือ "วันแห่งพระพุทธเจ้า"

The message, dated April 29, 2016, reads:คำสดุดีนี้ลงวันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2559  มีเนื้อความว่า...

I send greetings to all those observing Vesak.

ข้าพเจ้าขอกล่าวคำทักทายมายังท่านทั้งหลายที่กำลังจะประกอบพิธีวันวิสาขบูชา

Vesak is a special day for millions of Buddhists to honor the birth, enlightenment, and passing of Buddha.

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนนับล้านคนทั่วโลก ซึ่งทุกคนจะมาระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

At temples around the world, Buddhists use this time to engage in prayer and reflect on the virtues of wisdom, courage, and compassion.

ตามวัดต่าง ๆ ทั่วโลก พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะใช้โอกาสนี้ไปสวดมนต์ ตามระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ  ความมีพระหทัยที่หาญกล้า  และพระกรุณาธิคุณของพระองค์

By taking part in these acts of humility, the men, women, and children who uphold the proud traditions of Buddhism contribute to the diversity of cultures and religions that define our common humanity.

เมื่อเหล่าชายหญิงและเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งการนอบน้อมนี้  พวกเขาก็จะได้ยกย่องเชิดชูขนบธรรมเนียมแห่งพระพุทธศาสนาที่น่าภาคภูมิใจ และเอื้อเฟื้อต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และศาสนา ซึ่งจะเป็นนิยามแห่งมนุษยธรรมปกติพื้นฐานของพวกเรา

As you come together to mark this occasion, I wish you all the best.

ในวาระที่ท่านทั้งหลายจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้  ข้าพเจ้าขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งอันประเสริฐสุด

[S
“As far as I know, this is the first time in US history when the President has issued a message saluting this great holiday.” (Bill Aiken said.)นาย Bill Aiken กล่าวว่า  "เท่าที่ผมทราบ นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้มีคำสดุดีเนื่องในวาระสำคัญ(คือวันวิสาขบูชา)"

############

ที่มา... http://www.lionsroar.com/president-obama-issues-vesak-message/

ภาพประกอบ... เป็นภาพในอดีตที่ครั้งหนึ่ง นายโอบามา เคยร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่  the White House


รู้ยังข่าวใหญ่ระดับโลกแล้ว

วันวิสาขบูชาโลก2016 วันของพระพุทธเจ้า ประวัติวันวิสาขบูชา http://goo.gl/6j7NOp
.
นายกฯออสเตรเลียออก จดหมายแสดงความสำคัญการจัดงานวิสาขบูชา.http://goo.gl/XINz4o
นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 ส่งสาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชา Reviewed by Numjai Pimsuy on 04:50 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.