ผ่าแผนกินรวบพระพุทธศาสนา?? และการคณะสงฆ์ ??

งง กันไหมครับ ? 
กับเรื่องราวในแวดวงพุทธศาสนายุคนี้??

เพื่อให้ความเข้าใจชัดแจ้งขึ้น ขอเล่าเหตุการณ์ในยุคก่อน !!

ฉบับสามัญชนให้ฟัง พอสังเขปครับ !

1. ยุคพุทธกาล 

สมัยหนึ่ง หมอชีวกแนะนำพระเจ้าอชาตศัตรูไปกราบสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระเจ้าอชาติศัตรูทรงถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า 
การบวชนั้นมีผลอย่างไร ? 

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัส "สามัญญผลสูตร" (ไปหาฉบับเต็มมาอ่านกันได้เลยนะครับ)พระพุทธองค์ทรงตรัสถามพระเจ้าอชาตศัตรูว่า ...
หากประชาชนผู้จ่ายส่วนของพระองค์ออกบวช พระองค์ยังจะเก็บส่วยจากประชาชนที่ออกบวชอยู่ไหม ? 

พระเจ้าอชาตศัตรูตอบว่า ...ไม่เก็บ และนอกจากไม่เก็บแล้ว พระองค์ยังจะช่วยสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่อีกด้วย

 สมัยหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศล ยกทัพมาจะปราบองคุลีมารระหว่างทางได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และได้สนทนากันพระพุทธองค์ทรงเฉลยแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลว่า องคุลีมารขณะนี้ได้ออกบวชแล้ว และได้นั่งอยู่ ณ ที่นี้ด้วย, เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลหันไปเห็นว่าเป็นองคุลีมารจริง พระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่า ... 

เมื่อองคุลีมารแล้วจะทำอย่างไร ? 

พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสว่า... นอกจากจะไม่จับแล้ว, ยังจะต้องกราบ, และเมื่อกราบแล้ว ยังขอปวารณาจะถวายปัจจัย 4 แด่พระองคุลีมารอีกด้วย หลังพุทธกาล, ในสมัยโบราณ ขนาดว่ามีผู้ต้องโทษ แต่หากว่าออกบวชแล้ว  โบราณท่านก็ยกโทษให้เลย! ดังสำนวนที่ว่า  “เห็นแก่ผ้าเหลือง”! 

2. มาดูสมัยนี้, ที่ทุกอย่าง...มันดูกลับตาลปัตร ขาวเป็นดำ ดำเป็นขาว เรียกว่า...เป็นยุคกระแสอกุศลแรงหรืออย่างไร ? สังคมถึงได้วิกฤตผิดประหลาดขนาดนี้! กรณีสมเด็จช่วงฯ 
 ... ที่เห็นชัดเจนถึงการกระทำที่ขาดความเคารพต่อพระผู้ใหญ่ผู้มีคุณมาก อย่างน่าสลดใจ!เสียงของ มส. เป็นเอกฉันท์ 17: 0  เลือกสมเด็จช่วงฯ เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไป 

      จู่ๆ ก็เกิดอาการ จนท.หน่วยงานพิเศษ มีปัญหากับรถเก่าๆ ที่จอดในพิพิธภัณฑ์ ?!   แต่กับรถผิดกฎหมายของแท้อีก 6000 คัน ที่แล่นเพ่นพ่านเต็มถนน กลับไม่สนใจที่จัดการ!  

  และอีกประการที่สำคัญคือ พระธรรมวินัย และกฎหมายสงฆ์ก็มีอยู่!  
แต่พวกป่วนก็สร้างกระแสอย่างกับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเหลือเกิน!
มันไร้เหตุผลแปลกประหลาดมากไปไหมครับ ?! 

กรณีหลวงพ่อธัมมชโย 
... กับ คดี ยัดเยียดถวาย อย่างพิศดารที่สุด รับของโจร! ฟอกเงิน! ศาลยังไม่ตัดสิน แต่พวกกาโวยไปแล้ว!
เปิดตาเปิดปัญญาดูกันอย่างมีสติสัมปชัญญะดีๆ ครับ ...


>> การถวาย และ รับเงินบริจาค ของ วัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อธัมมชโย นั้นเป็นไปอย่างเปิดเผย! 


>> สหกรณ์คลองจั่น ได้รับเงินเยียวยาจากสาธุชนศิษยานุศิษย์ ของวัดพระธรรมกาย พูดให้เข้าใจง่าย 

  คือ ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ชาววัดพระธรรมกาย ได้ให้การช่วยเหลือแก่สหกรณ์คลองจั่นอย่างเต็มกำลัง  และสหกรณ์ก็มีจดหมายขอบคุณกลับมา >> ประธาน และรองประธาน ของ สหกรณ์คลองจั่น ก็ออกมาชี้แจงชัดว่า ถอนฟ้อง หลวงพ่อธัมมชโยแล้ว ระหว่าง สหกรณ์คลองจั่น และ หลวงพ่อธัมมชโย คือ ยุติแล้ว ทั้งแพ่ง! และอาญา!>>

 แต่พวก...บอกไม่จบ ! … ก็งงซิครับ พี่น้อง! 

*** เรียกได้ว่า คดี ไม่มีเจ้าทุกข์, แต่พวกก็จะดันสุดลิ่มทิ่มประตู 
เอาเป็นเอาตาย! 

แปลกประหลาดพอๆ กับ กรณีสมเด็จช่วงฯ !? 

>> นักกฎหมาย ต่างก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ...

ขั้นตอนมันผิดตั้งแต่ต้น! และบางท่านถึงขนาดชี้แจงชัดเจนว่า หลวงพ่อธัมมชโยไม่ผิด ! 

>> แต่สิ่งที่เกิด คือ อะไร ... คือ การเตรียมกองกำลัง 2000 นาย, 
เพื่อจะมาบุกลุยพระมหาเถระชราภาพ 72 ปี และอาพาธหนัก, ... 


ถามกันประสาซื่อ 
* มนุษยธรรมอยู่ไหน ?!
* สิทธิมนุษยชนอยู่ไหน ?!

* แผ่นดินนี้...แผ่นดินธรรม ที่เพื่อนมนุษย์รับรู้ชื่นชมไปทั่วโลก 
ใช่ไหม?!  

หลักสันติวิธีอยู่ไหน ?!

ทำไม?!  สายตา! ท่าที! และการกระทำของ 
"พวกคนที่คุณก็รู้ว่าใคร"  ต่อ การคณะสงฆ์, พระมหาเถระ และพระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ... 
ถึงได้กลับกลายเป็นสายตาของการจับผิด เอาผิด 
ไล่บี้ ได้บ้าระยำ! เหลือเชื่อได้ขนาดนั้นครับ! 

นั่งดูมานานครับ! 
ถึงวันนี้ขอฟันธงแบบก็ไม่ได้เกินคาดเดาครับ! นี้คือ 

แผนทำลายพุทธ! กินรวบการคณะสงฆ์! 
ชัด! ชัด! ครับ ...1. เด็ดยอดการคณะสงฆ์ 
ขัดขวางการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ทั้งที่เสียง มส.เป็นเอกฉันท์ 17 : 0 ! 

หาเรื่องขัดค้าน ขัดขวาง เอาเป็นเอาตายกับรถเก่าจอดอยู่เฉย! 
ได้อย่างไร้ความละอายที่สุดใน 3 โลก!

2. ทำลายกำลังสำคัญของการคณะสงฆ์  
ข้อนี้ขอพูดตามความจริงที่เห็นมานานครับว่า วัดพระธรรมกาย นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย นั้น เรียกว่า

 มีกำลังบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีกำลังทุน เรียกว่ามีศักยภาพอย่างมหาศาลในการทำงานเผยแผ่และสร้างความแข็งแกร่งให้กัพระพุทธศาสนาได้ทั้งภายใน และต่างประเทศ ผลงานที่ผ่านมาพูดกันตรงๆ 

แบบไม่อวยเลย! …

 วัดพระธรรมกาย เป็นวัดที่มีโครงการเพื่อสอน เพื่ออบรม เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้แก่ผู้คนหลากหลายรูปแบบ !!!  และมีตลอดทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี เรียกว่าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่พระพุทธศาสนา และการคณะสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลครับ! …

 และไม่ใช่แค่พระพุทธศาสนาภายในแผ่นดินนี้เท่านั้น  วัดพระธรรมกาย นำโดยหลวงพ่อธัมมชโย ยังสามารถนำพระพุทธศาสนาก้าวไปสู่สังคมของนานาอารยประเทศ องค์กรต่างๆ ทั่วโลก ถวายรางวัล!! หลวงพ่อธัมมชโย  http://peaceinmind1.blogspot.sg/2016/04/blog-post_23.html


 ได้อย่างองอาจสง่างาม เป็นที่ยอมรับนับถือและชื่นชมจากทั้งชาวพุทธ ชาวโลก องค์กรศาสนา องค์กรการกุศล องค์กรที่ทำงานเพื่อสันติภาพโลก ต่างๆ อย่างเต็มภาคภูมิ! … 

 ผลงาน และภาพแห่งการทำสร้างความดี! มันคงแสลงใจใครบางคนหรือไงครับ ?! 

!!! กับคดี ที่เจ้าทุกข์บอกจบแล้ว! ทั้งแพ่งและอาญา! 
แถมยังมีจดหมายขอบคุณมาสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับจากศิษย์วัดพระธรรมกายแล้ว! … 

หลักการ ปรัชญาตรรกของกฎหมายที่ถูกที่ควรมันอยู่ตรงไหนครับ?! … 

ทุกวันนี้  การคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน  รู้แจ้งแจ่มกระจ่างกันหมดทุกวัด ทุกรูปแล้วนะครับ! ว่างานนี้! … 

วัดพระธรรมกาย และหลวงพ่อธัมมชโย คือ ปราการสำคัญ
ที่จะป้องพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์! … 

ส่วนวิธีการหยัดสู้  ต้องนับถือน้ำใจพุทธบุตร สมกับเป็นบุตรของพระทศพล! 

หลังพิงต้นโพธิ์มั่น! ไม่หนี! และสู้ด้วยความดี!  เห็นสถานการณ์แล้ว เรียกว่า 

ยอมตาย ณ โคนโพธิ์ กันเลย! … ผมขออนุโมทนาสุดหัวใจ ในฐานะชาวพุทธร่วมแผ่นดิน!

คิดจะทำลายกำลังขุมใหญ่ของพระพุทธศาสนา และการคณะสงฆ์แล้ว!

ยังไม่พอครับ, พวกกามันยังตะบี้ตะบันทำเลวสุดชีวิต อย่างเร่งด่วนอีก ...

3. แก้ พรบ.มาตรา 7  ! 
ในขณะที่สร้างกระแสป่วนโลกกะลาให้ชาวบ้านเขางงก๊ง ก็เกิดมีการแก้ พรบ.มาตรา 7  ที่มีสาระเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช! บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ ต้องแก้ไขอย่างเร่งรีบ!

!!! ถ้าเรื่องสำคัญจริง...ต้องระมัดระวังใช้เวลาและรอบคอบ 
มันน่าจะฟังดูเข้าท่ามากกว่าไหมครับ!... นี้สำคัญมาก! ถึงขนาดไม่ผ่าน มส. กันเลย! … ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องของการคณะสงฆ์แท้ๆ!

4. ตัดเสบียง !!! 
   มีคำสั่งไปทั่วแผ่นดินสาระขันธ์ให้ งด!จัดงบอุดหนุนวัด 
จนกว่าระร่างระเบียบอุดหนุนเสร็จ, 

  แล้วเมื่อไหร่จะเสร็จครับ!?  ใครให้คำตอบได้บ้างครับ ?! 
!!! แต่ในขณะเดียวกันศาสนาอื่น กลับสามารถเบิกงบนำไปสร้างอาคารสถานที่

  ได้อย่างมากมายมหาศาลสะดวกสบาย !!!  แปลว่าอะไรครับท่าน !? แล้วเงินที่เบิกไปนั้น ! ก็เงินภาษีจากประชาชนคนไทย ที่เป็นชาวพุทธถึง 90 % ของแผ่นดิน! ยังไม่พอครับ!ยังมีความพยายามจะออกกฎหมายเก็บภาษีพระ! เก็บภาษีวัด! 

 ยังดีมีคนรู้ทันเบรคไว้ก่อน, แต่ประเด็นยังไม่ตกไปนะครับ !! มันรอทีเผลอไงครับ !! 

ถึงบางอ้อ! กันหรือยังครับ !?
วัดพระธรรมกาย, หลวงพ่อธัมมชโย ไม่ได้มีปัญหากับ กฎหมาย, หรือ กระบวนการยุติธรรม เลยแม้แต่น้อยครับ! พระพุทธศาสนา, การคณะสงฆ์, หลวงพ่อธัมมชโย 
กำลังเผชิญกับ ผู้มีอำนาจที่ใช้กฎหมายแบบไม่ตรงไปตรงมา ใช่ไหมครับ?! 

ผู้มีอำนาจกำลังคิดอะไรอยู่หลังฉากหรอครับ ?! 
จะกินรวบทั้งบ้านทั้งเมือง เพื่อแสวงหานรกขุมไหนครับเพ่ ?! 

ถามลมถามฟ้านะครับ : มันจะเกิดอะไรขึ้นละครับ ?! 
----------------------------------
ผ่าแผนกินรวบพระพุทธศาสนา?? และการคณะสงฆ์ ?? ผ่าแผนกินรวบพระพุทธศาสนา?? และการคณะสงฆ์ ?? Reviewed by Numjai Pimsuy on 03:01 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.