ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !!

ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !!
----------------------------------------------------
- โจมตีท่านพุทธทาสว่าปฏิเสธนรกสวรรค์ เทวดานางฟ้า 
จะฉีกพระไตรปิฎกทั้ง 60%

- โจมตีธรรมกายว่า สอนนิพพานเป็นอัตตา
- โจมตีพระป่า ที่สอนว่า อาจารย์มั่นไปพบพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ แสดงว่านิพพานแล้วยังมีตัวตนอยู่- โจมตีท่านฤาษีลิงดำว่า สอนว่านิพพานเป็นอัตตา ไปเห็นนิพพานมีหอระฆัง มีสระน้ำ วิหาร
-โจมตีท่านคึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง ว่าสอนเน้นพุทธวจนะ แบบตามใจฉัน เพี้ยน ฯลฯ

สร้างความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังในหมู่ชาวพุทธ เพราะเกรงว่าพระธรรมวินัยจะถูกทำให้วิปริตผิดเพี้ยน

ความจริงคือไม่มีใครทำให้พระธรรมวินัยวิปริตได้ เพราะพระธรรมวินัย คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎก แม้พระอาจารย์แต่ละสำนักจะตีความไม่ตรงกันและสอนตามความเข้าใจของตน แต่พระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้วิปริตผิดเพี้ยนไปแต่ประการใด

เราทุกคนสามารถศึกษาเทียบเคียงได้ตลอด และไม่ต้องกลัวว่า ถ้ามีคนไปเชื่อศรัทธาคำสอนนั้นๆ มาก เดี๋ยวพระธรรมวินัยจะวิปริตไป 

เพราะไม่ว่าผู้นั้นจะมีอิทธิพลมากเพียงใด อาทิ ท่านพุทธทาส มีศิษยานุศิษย์เคารพศรัทธามาก หรือขนาดพระพุทธโฆษาจารย์ ผู้เรียบเรียงคัมภีร์อรรถกถาเกือบทั้งหมด มีอิทธิพลสูงสุดในรอบ 2,000 ปีมานี้ ก็มีผู้ไม่เห็นด้วยกับท่านในหลายประเด็น เพราะเรามีพระไตรปิฎกเป็นตัวเทียบเคียงลองคิดดูว่า ถ้าตุลาการรัฐธรรมนูญลงมติในเรื่องใดแล้ว ฝ่ายเสียงข้างมากโจมตีฝ่ายเสียงข้างน้อยว่า วินิจฉัยผิด ทำรัฐธรรมนูญให้วิปริต เป็นภัยต่อรัฐธรรมนูญ ต้องขจัดให้หมดไป คงปั่นป่วนวุ่นวายไปทั้งประเทศ 

ตราบใดที่ยังเป็นการเข้าใจด้วยความคิด ไม่มีทางที่จะทุกคนจะเห็นตรงกัน ตั้งใจปฏิบัติธรรมทำความดีไปเถิด เข้าถึงธรรมเกิดญาณทัศนะเมื่อใดก็จะเห็นตรงกันเองสรุป ไม่มีใครในโลก ไม่ว่ามีอิทธิพลมากเพียงใด จะทำพระธรรมวินัยให้วิปริตได้ เพราะฉะนั้น ชาวพุทธอย่าหลงประเด็น อย่าให้เขาเสี้ยมให้ทะเลาะกันด้วยเรื่องคำสอน

ไม่มีใครบิดเบือนปลอมปนพระไตรปิฎกได้

พระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประมวลสรุปอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางนับล้านๆชุด ทั้งใน ไทย พม่า ลังกา ลาว กัมพูชา และทั่วโลก

ดังนั้น ไม่มีใครสามารถบิดเบือนปลอมปนพระไตรปิฎกได้ เพราะถ้าใครทำ เมื่อเอาเนื้อหาไปเทียบกับพระไตรปิฎกที่แพร่หลายอยู่มากมาย ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นของแปลกปลอม ไม่มีใครยอมรับ ผู้ทำก็มีแต่จะเสียไปเองตื่นเถิดชาวพุทธ! อย่าตกเป็นเหยื่อของการสร้างความเกลียดชัง แตกแยก 

ด้วยการโจมตีว่าจะมีการปลอมปนพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้า คือ พระศาสดาที่มีการบริหารจัดการอย่างเยี่ยมยอด !!

พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและคณะสงฆ์ดำรงอยู่รักษาคำสอนมาได้ยาวนานกว่า 2,500 ปี 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถในการบริหารจัดการของพระพุทธเจ้า.

พระองค์ได้ทรงวางระบบระเบียบในการบริหารคณะสงฆ์ไว้อย่างดียิ่ง ทั้งระเบียบการรับสมาชิกใหม่เข้าหมู่ คือ การบวช ซึ่งมีการปรับวิธีการเป็นระยะตามสภาพการเจริญเติบโตของคณะสงฆ์

จากพระองค์บวชให้เพียงพระองค์เดียว (เหมือนระบบการบริหารแบบเถ้าแก่) ไปสู่การมอบอำนาจการบวชให้คณะสงฆ์ ( เหมือนการบริหารแบบหมู่คณะ ) ระเบียบการอยู่ร่วมกันของคณะสงฆ์


การจำพรรษา การปวารณา การรับกฐิน การรับพระอาคันตุกะ การขบฉัน ฯลฯ ทรงวางระบบไว้อย่างดี 
ทรงแต่งตั้งอัครสาวกซ้ายขวา และพระอสีติสาวก 80 องค์ ช่วยในการเป็นต้นแบบในด้านต่างๆ และดูแลคณะสงฆ์

เมื่อมีพระภิกษุรูปใด กระทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ชาวโลกติเตียน พระองค์ก็จะประชุมสงฆ์ สอบถามจนได้ความจริง

และบัญญัติสิกขาบท ห้ามไม่ให้สงฆ์รูปใดทำอย่างนั้นอีก ถ้าใครไปทำก็มีโทษหนักเบาตามการกระทำผิดนั้นๆ รวมเป็นศีล 227 ข้อของพระในปัจจุบัน

บทบัญญัติเหล่านี้รวบรวมอยู่ในพระวินัยปิฎก 8 เล่ม ความหนาหลายพันหน้า แสดงอย่างชัดเจนถึงความอัจฉริยะภาพในการบริหารจัดการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรงนี้คณะสงฆ์และชาวพุทธทุกคนยึดถือเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ การทำงานพระพุทธศาสนา


http://dbuddhist.com/content_open_blog013.html

ข้อมูลจากเพจ ปกป้องสังฆมณฑล

ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !! ชาวพุทธ หยุดทะเลาะกันเรื่องคำสอน !! Reviewed by Numjai Pimsuy on 02:59 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.