สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันรวมพระภิกษุสงฆ์ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 
           ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และชาวไทยทุกท่านร่วมงานสัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ 
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
หลักการ3 ข้อ คือ
                      1. ไม่ทำบาปทุกชนิด 
                      2. ทำความดีให้ถึงพร้อม
                      3. กลั่นจิตของตนให้ใสตลอดเวลา
สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สัปดาห์แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา Reviewed by Numjai Pimsuy on 01:47 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.